Nhà cái Dbet12 chuyển tên miền mới sang Dbet68.Casino

Thông báo chuyển tên miền

Xin chào toàn thể thành viên của nhà cái DBET12 CASINO!

Do một vài yếu tố khách quan, từ ngày 26/11/2022 tên miền Dbet12.casino sẽ chuyển sang Dbet68.casino. Nhận diện thương hiệu của nhà cái cũng được chuyển thành DBET68!

Quý hội viên vẫn sử dụng tài khoản Dbet12 để đăng nhập vào Dbet68 như bình thường, mọi hoạt động trên trang vẫn không có gì thay đổi. Chúng tôi chỉ tiến hành nâng cấp thương hiệu và hệ thống để phục vụ khách hàng được tốt hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Peter Phạm
Latest posts by Peter Phạm (see all)